Inhoud Dwaasheid heeft haar eigen recht

'Dwaasheid heeft haar eigen recht' (oorspronkelijk 'The Curious Savage') speelt in een inrichting voor zenuwpatiënten. Het is de afdeling van de niet ernstige gevallen en in het begin krijgt men niet de indruk dat het geestelijk gestoorde mensen zijn. Ze zitten in een gezellige zitkamer en zijn in afwachting van een nieuwe logee.


Florence zit aan de tafel een spelletje te spelen, Fairy staat bij het raam te kijken of de auto waar de nieuwe bewoonster mee gekomen is, er nog staat; Jeffrey zoekt een boek op de boekenplank en Hannibal staat op het punt viool te gaan spelen.(Later zal blijken dat zijn hele repertoire uit wat valse noten bestaat.) De gesprekstoon is vriendelijk en beschaafd.


Men begint pas iets vreemds te bespeuren als Mrs. Paddy opkomt en het licht uitdraait. Dit doet ze altijd als ze de kans krijgt. Even later komt verpleegster Miss Willy binnen. Zij brengt Mrs. Paddy naar haar schildersezel met een zachtzinnige terechtwijzing. De anderen informeren gespannen naar de nieuwe logee, maar Willy weet niets meer te vertellen dan dat ze Mrs. Savage heet.


Dan wordt ze via de huistelefoon bij de dokter geroepen. De anderen, die begrijpen dat het er nu van gaat komen, gaan naar de vestibule om van daaruit te 'spioneren'. De drie kinderen van Mrs. Savage komen binnen en even later verschijnt dokter Emmet.


Het ziektegeval van Mrs. Savage wordt besproken en het blijkt dat zij niet de echte moeder is van deze drie mensen. Hun vader is met haar getrouwd toen zij nog kinderen waren. Mrs. Savage heeft na zijn dood het hele vermogen geërfd en ze geeft nu het geld uit aan allerlei krankzinnige liefdadigheden. Daarom willen de kinderen haar in een gesticht op laten nemen.


Dokter Emmet schort haar oordeel op tot zij Mrs. Savage heeft kunnen observeren. Als zij dan eindelijk verschijnt maakt ze wel een eigenaardige indruk. Ze draagt een grote speelgoedbeer in haar armen. De kennismaking met de overige patiënten verloopt vlot; ze vinden haar kennelijk sympathiek en nemen haar vrij snel in vertrouwen.


Zo komen wij erachter wat de afwijkingen zijn van deze mensen, want het curieuze is dat zij die van elkaar heel goed zien - alleen voor hun eigen afwijking zijn ze blind. Mrs. Savage toont alle begrip. Ze is bepaald niet gek, al doet ze dan misschien vreemd.


Wanneer de volgende dag de kranten verschijnen, komen de stiefkinderen in paniek terug! Het blijkt dat Mrs. Savage alle aandelen van de Savage-industrieën heeft verkocht en er andere, gemakkelijk te verhandelen aandelen voor in de plaats heeft gekocht. Maar die zijn nergens te vinden! Mrs. Savage heeft ze verstopt en ze is vergeten waar (zegt ze).


Tenslotte blijken de papieren in de grote teddybeer te zitten en net als Mrs. Savage ze er uit heeft gehaald, draait Mrs. Paddy weer eens het licht uit. Als het weer aan gaat, zijn de papieren verdwenen. Er ontstaat een soort paniek, tot er in de badkuip totaal verbrande papieren gevonden worden met een nog net herkenbaar snippertje van een aandeel. Als dan alles lijkt weg te zijn, tonen de Savage-kinderen zich van hun beste kant en hun stiefmoeder kan de inrichting verlaten (met de aandelen, die door Willy in veiligheid zijn gebracht en waar Mrs. Savage haar liefdadig werk mee kan voortzetten).