Inhoud Vuur in de Sneeuw

'Vuur in de sneeuw', een verhaal over liefde


'Vuur in de sneeuw', een zelden door professionals geproduceerd stuk van Sam Shepard over liefde in afgelegen streken, mishandeling en ontwrichting van het gezinsleven, vertelt het verhaal van relaties die stuk lopen tussen twee families die met elkaar verbonden zijn door gewelddadige huwelijken.


Het publiek maakt kennis met een vrouwenmepper die zijn vader heeft vermoord, een op wraak beluste weduwe, een jager en twee mishandelde vrouwen die worstelen om het verschil tussen fantasie en werkelijkheid te ontcijferen.


Shepard weeft zijn handelsmerk absurdisme samen met geweld en tragiek in dit stuk.


In zijn gehele oeuvre probeert Shepard zijn enerzijds komische, anderzijds diep verontrustende beeld van Amerika te schetsen; ingekleurd door familieleden van verschillende generaties, gefrustreerd en gefragmenteerd door hun onvermogen om elkaar op een normale manier lief te hebben. Voor de personages bestaat er slechts vuur of ijs : binnenblijven in een brandende blokhut of bevriezen in een verblindende sneeuwstorm; beide alternatieven even onmogelijk.


De oudere generaties hebben inmiddels hun vergif uitgekozen: alcoholisme, verlatenheid, dissociatie en zelfbedrog. Het zijn hun volwassen kinderen, die zichzelf alleen kunnen begrijpen in relatie tot de tragische oplossingen van hun ouders, wiens hopeloze strijd met hun wrede emoties de leidraad vormen van deze stukken.


In Vuur in de sneeuw vormt het gewelddadige huwelijk van Jake en Beth de wrede kern.


Het stuk begint met een hysterisch telefoontje van een gevluchte Jake, die aan zijn jongere broer Frankie opbiecht dat hij zijn vrouw Beth heeft doodgeslagen. Vanaf dat moment wisselen de scènes tussen zijn familie en die van haar elkaar af. Binnen Jake's familie maken we verder nog kennis met Sally, zijn zus die ook de benen heeft genomen, en hun moeder Lorraine die zowel in de liefde als oedipaal door alle mannen uit haar leven is afgewezen.


Beth's familie bestaat verder uit Baylor, haar op herten jagende vader, Mike, haar overdreven beschermende broer en moeder Meg, die zich maar niet kan herinneren of het nou zijzelf of haar moeder was die een tijdje in een inrichting heeft gezeten.


Beth, zoals later blijkt, leeft nog en is herstellende van ernstig hersenletsel. Frankie wil dat graag met eigen ogen bevestigd zien en reist af naar hun huis in de diepe wouden van Noordwest Amerika. Wat dan volgt is een schildering van de waanzin die zowel Jake als Beth ervaren als zij van elkaar vervreemden en de gevolgen daarvan voor hun familieleden.


Te veel geweld verandert liefde in illusie en waanzin.