Recensie Dagblad Kennemerland


26 april 2004 Recensie Dagblad Kennemerland

Expressie bij vlagen ontroerend

CASTRICUM - Regisseur John van Dongen had zijn spelers niet bepaald met het makkelijkste toneeldrama opgezadeld. Het is altijd maar de vraag of het ruim 2,5 uur beslaande 'Vuur in de Sneeuw', naar het origineel 'A lie of the mind' van de Amerikaan Sam Shepard, tot een goed einde kan worden gebracht. Het is een moeilijk, maar vooral ook een intensief toneelstuk.


Een stuk dat Van Dongen had uitgekozen als examenstuk voor zijn regisseursopleiding bij 'De Kunst'. Gelukkig voor de examenkandidaat brachten zijn acht acteurs het stuk tot een goed einde.


Niet alleen de lengte van het stuk, ook de ruimte die Expressie ter beschikking stond, had het stuk makkelijk tot een mislukking kunnen maken. In de tot theaterzaal omgebouwde gymzaal van de Paulusschool was het simpelweg behelpen voor Expressie. Vormgeefster Gea Wolfslag verdient een compliment voor haar decorontwerp. Op de piepkleine speelvloer verrezen twee overzichtelijke ruimtes die soms fraai in elkaar overliepen.


In 'Vuur in de Sneeuw'kwamen de grote tegenstellingen des levens aan bod, zoals man-vrouw en leven-dood. De onverenigbaarheid is één van de centrale thema's in het stuk. Met twee volkomen van elkaar vervreemd geraakte families in de hoofdrol. Het dramatisch misgelopen huwelijk tussen Jake en Beth ligt daaraan ten grondslag.

Hans Kuijs en Anke Huisman gaven overtuigend invulling aan respectievelijk Jake en Beth. Huisman door een uiterst breekbare en dolende Beth te spelen. Kuijs, die zich ontpopte tot dé smaakmaker van de avond, overtuigde vooral met zijn woede-uitbarstingen en monologen. Op enkele tekstfoutjes na klopte bij hem alles. Kuijs liet zijn authentieke woede net zo makkelijk omslaan in meeslepende wanhoop. De gevoelige scènes tussen de verschillende personages en families kwamen oprecht gevoelig over.


Expressie toonde ook oog voor het detail. Nadat de Amerikaanse vlag van Jakes vader na jarenlange afwezigheid op eens weer tevoorschijn kwam, werd zichtbaar het stof van het dundoek afgeblazen. Het was illustratief voor de overtuigingskracht waarmee de Castricummers hun stuk brachten.


Jammer was alleen dat Arie Klaase zijn rol als tierende en botte plattelander blijkbaar zo overtuigend speelde dat 'zijn' Baylor bij vlagen onverstaanbaar was.


Van Dongen rondde zijn opleiding, naar later bleek, succesvol af. De examinatoren van 'De Kunst' vonden het toneelstuk ruim voldoende om de Heemskerker aan zijn fel begeerde diploma te helpen. De examenuitslag was het passende slotstuk van een geslaagde avond.


Ronald Jonges


Toneelvereniging Expressie speelt het stuk 'Vuur in de Sneeuw' van Sam Shepard in de Paulusschool in Castricum.
Regie: John van Dongen. Gezien: Zaterdagavond.


terug naar Krantenberichten