Emotieoefeningen

Emoties op een schaal van 1 tot 10

- Door de ruimte lopen. Steeds nieuw doel.
- Emotie en intensiteitsniveau wordt gegeven.
- Tekst wordt gegeven (ieder voor zich) of emotie wordt bij ontmoeting met ander geuit.

Ga je mee?

- Als een emotie echt op z'n maximum komt, slaat deze over in de volgende.
- Polsen vasthouden.
- Beetje door je knieën.
- Elkaar blijven aankijken gedurende volledige oefening.
- Delen van emoties.
- Samen beginnen, niet afspreken.

Je gevoelens op een rij

Een lijst van gevoelens en daaraan verwante uitspraken. Deze kunnen ook gebruikt worden om nauwkeurige ik-boodschappen te zenden.

aangeklaagd, aangevallen, aansprakelijk,
aanstootgevend achtergelaten actief
afgemat afgestompt afgetakeld
afhankelijk afschuwelijk afstotend
afwachtend afwijkend agressief
akelig alledaags alleen
anders angstig apathisch
bang bedisseld bedolven
bedreigd bedrogen beduusd
beetgenomen begeerlijk begerig
behaaglijk behandeld beklemd
bekwaam belabberd belachelijk
belangrijk belazerd belemmerd
beloond bemind beneveld
beoordeeld beroerd berustend
beschaamd bescheiden besloten
beteuterd betrokken bevreesd
bezet bezeten bezield
bezorgd bezwaard blij
boos briljant buitengesloten
capabel chagrijnig competent
confuus    
daas dankbaar dapper
depressief doeltreffend dom
doodop doordrongen down
driftig dromerig duf
dwaas dynamisch  
eenzaam ellendig energiek
enthousiast er niet tegen kunnen erbarmelijk
erg erkentelijk eufoor
evenwichtig    
fijn flink  
gammel geblokkeerd geboeid
gebonden geborgen gebrekkig
gebroken gebruikt gecharmeerd zijn
gedachtig gedreven gedupeerd
gedwarsboomd geëmotioneerd geërgerd
gefrustreerd geglaceerd gegriefd
gehaast geïnspireerd gekleineerd
gekooid gekwetst gelaten
geliefd gelukkig genegen
genoegen geobsedeerd gepasseerd
gepijnigd geprikkeld geraakt
gereserveerd gerust geslaagd
geslagen gesloten gespannen
gesterkt gestructureerd getiranniseerd
getroffen getrouw gevestigd
gevlijd gewaardeerd gewoontjes
gezapig gezellig gezeten
gezond goed grappig
gul    
haat hees hekel
hol hongerig hoopgevend
hoopvol hulpeloos humeurig
humoristisch    
idioot in de steek gelaten in de val gelopen
in de war in een roes in trance
indrukwekkend ingenomen met innig
inschikkelijk intiem  
jaloers jammer jeugdig
kalm kieskeurig klaar
klein    
kleinzerig klem gezet klem
knorrig koel krachtig
kritisch kundig kwaad
kwaadaardig kwetsbaar  
leeg lekker leuk
levendig levenslustig lichtvoetig
lichtzinnig lief liefdevol
liever los losbandig
lui lullig lusteloos
machteloos machtig magnifiek
mal mededeelzaam meegaand
met stomheid geslagen mild minderwaardig
minzaam misselijk moe
moedeloos moedig moeilijk
mooi    
naar nauw nederig
neerslachtig nieuwsgierig nonchalant
onaangenaam onbeheerst onbeholpen
onbekwaam onbemind onbetekenend
onbevangen onder druk onder de voet
onder dwang onderdanig onderworpen
ongebonden ongedurig ongehinderd
ongelukkig ongemakkelijk ongerust
ongezellig onmatig onoprecht
onrustig onsamenhangend ontdaan
ontmoedigd ontnuchterd ontredderd
ontroerd ontspannen onverdedigd
onverschillig onvoorzichtig onvriendelijk
onwezenlijk onzeker opgefrist
opgekikkerd opgelucht opgeslokt
opgesloten opgetogen opgewassen tegen
opgewekt opgewonden oprecht
opstandig optimistisch oud
overgeslagen overheerst overspoeld
overtuigd overweldigd overweldigend
overwerkt    
paniekerig panisch passief
pathetisch penibel perplex
pessimistisch pienter pijn
plezierig plooibaar praatziek
prettig    
razend rijk royaal
rusteloos rustig ruzieachtig
sceptisch schichtig schor
schuldig slaperig slim
sorry speciaal spijtig
springlevend sterk stevig
stompzinnig strijdlustig  
teder teleurgesteld ten einde raad
terneergeslagen terzijde geschoven tevreden
tevreden thuis treurig
triest trots twijfelachtig
twijfelend twistziek  
uitbundig uitgedaagd uitgeput
uitgesproken    
vaag van slag vastberaden
vastbesloten veelbelovend veilig
verbitterd verdoofd verdrietig
verheugd verlangend verlaten
verlegen verliefd verloofd
verloren vermoeid veronachtzaamd
verrukt verschrikkelijk verslagen
verstandig verstijfd verstrooid
vertwijfeld verveeld vervelend
verwachtend verwant verward
verzadigd vlug vol vertrouwen
vol energie vol optimisme voldaan
volledig vreedzaam vreemd
vrij vrijgevig vurig
waardeloos waardig wanhopig
wankel weemoedig weerbarstig
weerloos weerzin welbespraakt
wendbaar woedend wreed
wrok    
zeker zelfbewust zelfverzekerd
zenuwachtig ziek zin hebben in
zoekend zorgeloos zwaarmoedig
zwak zwierig